Дэлгүүрийн кассын програм

Дэлгүүрийн шийдлүүд бизнесийн үйл ажиллагааг илүү ойлгомжтой, худалдааны бүртгэлийн эмх цэгцтэй болгохын хажуугаар технологийн дэлхийн зах зээл дээр мөрдөгдөж буй шинэ стандартуудыг хангаж чаддаг хэрэгсэлүүд байх ёстой. Энэхүү төрлийн бизнес эрхлэгч нар зардлаа хэмнэх, үйлчлүүлэгчид татах, чадвартай боловсон хүчнүүдийг хадгалж үлдэх үндсэн зорилгуудтай тулгардаг. Бид энэ салбарт бизнес эрхлэгч нар зардлаа хэмнэх, үйчлүүлэгчид татах, чадвартай боловсон хүчнүүдийг хадгалж үлдэх үндсэн зорилгуудтай тулгардаг. Бид энэ салбарт бизнес эрхлэгч нарт дараахи боломж бүхий програм хангамж шийдлийг санал болгож байна.

Кассын борлуулалт

Кассын борлуулалт

Төлбөр гүйцэтгэхдээ бэлнээр, бэлэн бусаар, урамшууллын купоноор, харилцагчийн картаар, дотоод ажилтны картаар зэрэг төрөл бүрийн сонголттой.

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэлийн модуль ашиглахад хялбар бүтээгдэхүүний төрөл, ангилал болон шинж чанараар бүртгэнэ.

Тайлан

Тайлан

Бараа бүтээгдэхүүний орлого зарлага, үлдэгдлийг хянах болон борлуулалтын ашгийг харах боломжтой.

Агуулахын бүртгэл

Агуулахын бүртгэл

Олон төрлийн агуулах үүсгэн барааг орлогдон ангилан агуулахаас агуулах руу шилжүүлэх, засварлах бар код үүсгэх боломжтой.

Удирдлагын систем

Удирдлагын систем

Бүх төрлийн тайлангуудыг харах боломжтой бөгөөд энэ эрхийг менежер нь зааж өгнө. Буцаалтыг менежерийн заагдсан горимын дагуу гүйцэтгэх эрхийг нээж болно.

Бөөний худалдаа модуль

Бөөний худалдаа модуль

Жижиглэнгийн болон бөөний худалдааны сонголтуудтай бөгөөд жижиглэн болон бөөний үүнийг ялгаатай тогтоон өгч болно.

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн модуль

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн модуль

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн мэдээллийг хянах болон татан авч буй бараа бүтээгдэхүүний орлого зарлага, зээлийн үлдэгдэлд хяналт тавих боломжийг олгоно.

Лоялти модуль

Лоялти модуль

Хөнгөлөлт урамшууллын систем. Үүнд:  хувиар хөнгөлөх, картанд мөнгө байршуулах, оноо болон мөнгө цуглуулах гэх мэт үйлчилгээг авах боломжтой.