Рестораны кассын програм

Зоогийн газрын шийдлүүд бизнесийн үйл ажиллагааг илүү ойлгомжтой, худалдааны бүртгэлийг эмх цэгцтэй болгохын хажуугаар технологийн дэлхийн зах зээл дээр мөрдөгдөж буй шинэ стандартуудыг хангаж чаддаг хэрэгсэлүүд байх ёстой. Энэхүү төрлийн бизнес эрхлэгч нар зардлаа хэмнэх, үйлчлүүлэгчид татах, чадвартай боловсон хүчнүүдийг хадгалж үлдэх үндсэн зорилгуудтай тулгардаг. Бид энэ салбарт бизнес эрхлэгч нар зардлаа хэмнэх, үйлчлүүлэгчид татах, чадвартай боловсон хүчнүүдийг хадгалж үлдэх үндсэн зорилгуудтай тулгардаг. Бид энэ салбарт бизнес эрхлэгч нарт дараахи боломж бүхний програм хангамж шийдлийг санал болгож байна. 

Кассын борлуулалт

Кассын борлуулалт

Мэдрэгч дэлгэцтэй ПОС-ын төхөөрөмжид зориулсан хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой график интерфейс бүхий цэсний сонголт, рестораны ширээ болон бусад байршлуудын проекцтой үндсэн борлуулалтын модуль

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл

Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэлийн модуль ашиглахад хялбар бүтээгдэхүүний төрөл, ангилал болон шинж чанараар бүртгэнэ.

 

Тайлангууд

Тайлангууд

Бараа бүтээгдэхүүний орлого зарлага, үлдэгдлийг хянах болон борлуулалтын ашгийг харах боломжтой.

Агуулахын бүртгэл

Агуулахын бүртгэл

Олон төрлийн агуулах үүсгэн барааг орлогдон ангилан агуулахаас агуулах руу шилжүүлэх, засварлах бар код үүсгэх боломжтой.

 

Орцын нормын модуль

Орцын нормын модуль

Гал тогооны зарцуулалт, түүхий эд бүтээгдэхүүний хяналт, орцын нормын тооцооны модуль

Зөөгчийн захиалгын таблет

Зөөгчийн захиалгын таблет

Мобайл ПОС: Зөөгч захиалга авах болон илгээх, төлбөр тооцоог бодох үйлдлүүдийг хялбарчлана.

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэл

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэл

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн мэдээллийг хянах болон татан авч буй бараа бүтээгдэхүүний орлого зарлага, зээлийн үлдэгдэлд хяналт тавих боломжийг олгоно.

Лоялти модуль

Лоялти модуль

Хөнгөлөлт урамшууллын систем. Үүнд: Хувиар хөнгөлөх, картанд мөнгө байршуулах, оноо болон  мөнгө цуглуулах гэх мэт үйлчилгээг авах боломжтой.